Kariyerinizin Lideri Olun! Kaid Akademi

Proje Yönetişimi

by Emre Alıç

2019-02-10 İzlenme: 347     Büyüyen ve büyük kapasiteli organizasyonlar her geçen gün artan iş yoğunluğu, proje sayısının artışı ve çalışmaların karmaşıklığı karşısında yeni çözüm deneme girişimlerinde bulunmaktadır. Organizasyonların amacı öncelikli olarak yürütülen çalışmaların başarısı olsa da, organizasyonlar zamanın, insan kaynağının ve maliyetin de öneminin farkındadır. Bu durumda yöneticiler her ne kadar istenilen çalışmaların yürütülmesi için faaliyet gösterilen alana özgü teknik bilginin önemli olduğunu düşünse de tüm çalışmaların üstünde bir koordinasyon, planlama, takip ve yönetim becerisinin olması gerektiği aşikardır.

    Proje Yönetimi işte bu tür yapılarda tüm disiplinlerin proje süreçlerinde uygulanması için ortaya çıkmış bir konudur. Uzun yıllar boyunca olgunlaşmış tecrübelerle hazırlanan standartlar proje yönetiminin başarılı bir şekilde uygulanması için yapılması gerekenleri anlatmaktadır. Bu standartlardan Dünya'da en çok kabul gören standart, PMI Proje Yönetim Standardıdır. Bu standart bir rehber, bir bilgi birikim kılavuzu olarak hazırlanmıştır. Proje Yöneticilerinin bu rehber doğrultusunda projenin önemi, ölçeği ve karmaşıklığına göre özelleştirdiği süreci uygulaması önerilmektedir.

   Organizasyonların projelerinde başarılı olması için Proje Yöneticilerinin tek başına proje yönetimini uygulaması yeterli değildir. Bu nedenle organizasyonun tamamında proje yönetim farkındalığının olması, proje yönetim süreci kurallarının tanımlanmış olması, gerekli kurul ve komitelerin yapılandırılması ve proje yöneticilerinin gerekli yetki ve sorumluluklarla çalışıyor olması gerekmektedir. Bu yapıya biz Proje Yönetişimi diyoruz. Yani organizasyonun topyekün proje yönetim sistemini işletmesi hatta yıllık proje planlamalarının yapıldığı portföy yönetiminden ilişkili projelerin yönetildiği programlara ve projeler arası kaynak, risk ve satın alma eş güdümünün sağlanmasına kadar bütünleşik bir yapının kurulması önemlidir. 

   Proje Yönetişim yapısıyla yürütülen çalışmalar için standart süreçler uygulanırken kurumsal hafıza oluşumu sağlanacak, iç ve dış paydaşlar arası eş güdüm sağlanırken planlama ile yürütmenin başarısı artırılacak, izleme ve raporlama ile yöneticilerin çalışmalar üzerindeki hakimiyeti ve kontrolü artırılacaktır. Bu nedenle Proje Yönetişimin ilk olarak organizasyonda kurum kültürü olarak benimsenmesi, özümsenmesi ve uygulanması gerekmektedir. Yapının tamamının zamanla olgunlaşacağı, olgunlaşırken organizasyonun süreçleri kendine göre özelleştireceği ve olgunlaşan süreçlerin de organizasyonun başarısını artıracağı beklenmektedir. 

Proje Yönetimi eğitimlerimiz ve Proje Yönetişimi konularındaki Danışmanlık hizmetlerimiz için bize www.kaid.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Emre ALIÇ, PMP

KAİD Yönetici Ortak, Danışman, Eğitmen

 


Blogda Arama Yap

Kaid Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Resmi Web Sitesi'ne bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerimizi inceleyebileceğiniz kataloğumuza bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.